fakta k bitvě u Hrabětic

Situaci prezentujeme jako bitvu u Hrabětic, i když jsou Hrabětice místu bitvy vzdálenější, než Rakouská samota, statek Mitterhof.


Do prostoru Laa an der Thaya dorazily v polovině dubna 1945 jednotky 7. gardové armády generálplukovníka Šumilova a od 16. dubna znovu přidělené 6. gardové tankové armády generálplukovníka Kravčenka, 3. ukrajinského frontu. "Fronta" přišla k samotě Mitterhof dne 20. dubna přibližně ve 21.hodin.

Od 21. dubna provedly tankové jednotky 6. gardové tankové armády několik útoků na město Laa an der Thaya a postavení na řece Dyji, ale byly vždy odraženy. Tankům 1. a 3. praporu 21. gardové tankové brigády,které velel plukovník Ivan Dimitrijevič Beloglazov, se v ranních hodinách 21.04. pod rouškou mlhy podařilo nepozorovaně "prosmýknout" mezi samotami Ruhhof a Rothenseehof až k mostu přes řeku Dyji u Travního dvora. 

Tady narazili na němce paradoxně opevněněné v našich opevněních proti nim budovaných. Díky dobře opevněným němcům na "české starně" a zničenému mostu nebylo možné zde řeku Dyji překročit. Proto se tanky RA v brzkých dopoledních hodinách ve zbytcích mlhy,která je částečně kryla, obrátily nazpět k Laa, kde na ně ale u Mitterhofu čekali tanky královské tigery Pz Abt.503 Oberstleutnanta JUDr. von Dienst- Korbera a další jednotky. Německý ranní průzkum totiž v prostoru mezi samotami Ruhhof a Rothenseehof odhalil stopy po pásech T34.


Denník bojové činnosti 21. gardové tankové brigády dne 21.04.1945:

S přidaným plukem samohybných děl v těsné součinnosti s brigádou námořní pěchoty k 01.00 hod. 21.4.1945 vydán rozkaz přejít do útoku ve shodném směru železniční stanice Kottingneusiedl, železniční trať u Rothenseehofu a přepravit se přes řeku Dyji v prostoru mostu u Travního Dvora a ke 14.00 hod. 21.4. 1945 boje ukončit a dobýt Litobratřice.

Brigáda ve složení dvou praporů, 11 tanků T-34, 8 samohybek SU-100, 3 SU-76 po provedeném průzkumu v 5.00 hod. 21.4.1945 přešla do útoku ve směru Ameis u Staatzu, železniční trať u Rothenseehofu, Mitterhof, Litobratřice v bojovém sledu průzkumu. Složení posíleno samohybnými děly s plukem brigády samohybných děl, tankovým praporem a samohybným dělostřeleckým plukem.

V 9.00 hod. se brigáda dostala k přepravě přes řeku Dyji v prostoru mostu u Travního Dvora. Vzhledem k tomu, že most přes řeku byl vyhozen do povětří, brigáda zaujala kruhovou obranu. V době útoku brigáda bojovala severovýchodně od křižovatky Rothenseehof - Mitterhof.

Přitom byly protivníkovi způsobeny tyto ztráty:
- zničeno 20 protiletadlových baterií
- 3 vojenské transporty s děly a tanky na kolejích od křižovatky Rothenseehof a na sever od něho 
- 4 obrněné vozy 
- 22 automobilů a kolona povozů na silnici v prostoru Mitterhof

V 19.00 hod. protivník přesunul do prostoru Alt Prerau 6 samohybných děl, oddíly (pozn.: jednotka ne zcela jasného množství) dělostřelectva a pěchoty, do prostoru Wildendűrnbach 3 samochodky a dělostřelectvo. Do prostoru Hrabětice minometnou baterii a pěchotu a začal jednotky brigády metodicky odstřelovat. V 19.00 hod. za podpory dělostřelectva protivník zaútočil. Nakonec byl útok odražen, při tom byly spáleny a zničeny 2 tanky, 4 samohybky 5. tbr, 47 vojáků a důstojníků protivníka.

Brigáda ztratila:
- spáleno 5 tanků,
- 6 SU-100,
- 2 SU-76,
- tanky s radiostanicí byly vyřazeny z provozu, z toho důvodu bylo v 19.00 hod. ztraceno spojení se štábem brigády.

 

Kronika Hrabětic o mostu u Trávního Dvora:

Druhým správním komisařem byl 24. července 1945 jmenován učitel František Vybíral. Jako komisař se snažil o to, aby osídlování v naší obci bylo brzy ukončeno a občané se mohli zapojit do budovatelského úsilí.
V té době začíná se stavět betonový most přes řeku Dyji u Trávního Dvora, který byl při ústupu německých vojsk zničen.

Tento výňatek z kroniky obce Hrabětice potvrzuje informaci z denníku bojové činnosti  21. gardové tankové brigády ze dne 21.04.1945, kde je němci zničený most u Trávního Dvora zmiňovaný.

Konec.

 

Královské tigery Pz Abt.503 Hauptmanna JUDr. Nordewin von Diest-Körbera byly na Mitterhofu postavené tak, že mířily do prostoru, kterým byla výseč přibližně mezi Hraběticemi a Alt-Prerau. Cíle střelby jim pomáhal určovat pozorováním z vikýře sýpky sám Nordewin von Diest-Körber. Tak zvanou nepřímou palbou chtěl využít trajektorie letu granátů pro větší pravděpodobnost zásahů tanků RA, které se kryly horizontem. Jednomu z tigerů velel Feldwebel Kleiner, který bojoval s von Dienst-Korberem u Leningradu. 

Jeden tiger byl vlevo od budov v houští, druhý byl skrytý mezi zdmi dvora a třetí zprava "za rohem" hospodářské budovy. "Hrabětický tank" byl zasažen dne 21.04. dopoledne, čtvrtou ránou nepřímé palby z jednoho ze třech královských tigerů ze samoty Mitterhof. Tomuto tigeru velel Oberstleutnant Alfred Rubbel.

 

Vojáci 21. gardové tankové brigády, kteří padli v oblasti Mitterhof:

st. seržant Borovkov Nikolaj Fjodorovič, nar. 1925, nabíječ, nezvěstný, zemřel mezi 20.04. a 10.05.1945
seržant Golovin Vasilij Alexandrovič, nar 1926, řidič, nezvěstný, zemřel mezi 20.04. a 10.05.1945
st. seržant Gričuk Anatolij Grigorjevič, nar. 1925, nabíječ, nezvěstný, zemřel mezi 20.04. a 10.05.1945
st. seržant Kolbič Vladimir Sergejevič, nar. 1923, nabíječ, padl 21.4.1945 Mitterhof u kapličky
staršina Kulešov Alexej Vasiljevič, nar. 1914, řidič, padl 21.4.1945 Mitterhof
st. seržant Mičkov Vladimir Fedorovič, nar. 1925, nabíječ, nezvěstný, zemřel mezi 20.04. a 10.05.1945
seržant Mojsejev Nikolaj Viktorovič, nar. 1926, řidič, nezvěstný, zemřel mezi 20.04. a 10.05.1945
seržant Novikov Afanasij Iljič, nar. 1925, radista, nezvěstný, zemřel mezi 20.04. a 10.05.1945
seržant Paršin Pavel Petrovič, nar. 1926, nabíječ, padl 21.4.1945 Mitterhof
seržant Povarenkin Alexandr Stěpanovič, nar. 1925, nabíječ, nezvěstný, zemřel mezi 20.04. a 10.05.1945
seržant Sabyržanov Magasam Jakovlevič,nar. 1924, nabíječ, nezvěstný
seržant Tatyšev Roman Dimitrijevič, nar. 1926, radista, nezvěstný,zemřel mezi 20.04. a 10.05.1945
seržant Fonin Anatolij Vasiljevič, nar. 1926, velitel zbraně, nezvěstný, zemřel mezi 20.04. a 10.05.1945
seržant Frolov Viktor Petrovič, nar. 1926, velitel zbraně, nezvěstný, zemřel mezi 20.04. a 10.05.1945
st. seržant Fokin Michail Vasiljevič, nar. 1926, velitel zbraně, nezvěstný, zemřel mezi 20.04. a 10.05.1945
poručík Čugajnov Gerasim Filipovič, nar. 1917, velitel tanku, padl 21.4.1945 Mitterhof
seržant Zubkov Grigorij Sidorovič, nar. 1926, velitel zbraně, nezvěstný, zemřel mezi 20.04. a 10.05.1945

Vojáci Fonin,Frolov a Fokin patřili k 1. tankovému praporu, kam patřil také Hrabětický tank. Byli tedy v osádkách něktrého ze dvou tanků tohoto praporu, které byly u Mitterhofu zničené.

 
Čest jejich památce!

 

Prameny: Dr.Rudolf Fürnkranz, Karel Holubovský, fronta.cz, Badatelna, David Varner, zdroje KVH