6.gardová tanková armáda

6. gardová tanková armáda byla změněna rozkazem № 0307 ze dne 12.9.1944 z 6. tankové armády 2. ukrajinského frontu. Od 1. října armáda sestávala z 9. gardového mechanizovaného, 5. gardového tankového sboru, 6. samohybné dělostřelecké brigády a dalších části.

6. (gardová) tanková armáda byla vytvořena u 1. ukrajinského frontu a téměř okamžitě byla převedena k 2. ukrajinskému frontu. Svůj křest ohněm získala v bojích pod Korsuň - Ševčenkovským, jako součást 5. gardové tankové a 9 (dříve 5.) mechanizovaného sboru a jednotlivé pluky - 387. (207 gardový) Letecký a 76. (4. gardová), 49. gardová tanková, 364. samohybné dělostřelectvo a 57. minometný svaz. Pro úspěšné operace v Rumunsku, byla armáda reorganizována na gardovou i s připojenými útvary a jednotkami. Na podzim se k ní připojil 51. gardová, 208-I-202 samohybná lehká dělostřelecká, 22. motorizovaná inženýrská brigáda. Na jaře 1945 byla armáda pod velením 3. ukrajinského frontu a na konci války byla téměř ve stejném složení převedena k Zabajkalskému frontu, kde pomohli v porážce japonské Kwantungské armády. Kromě toho také posílila 7. mechanizovaný sbor, 36., 57. motostřeleckou divizi, 231-tý samohybnou dělostřeleckou brigádu, 275. motorizovanou ОСНАЗ a čtyři tankové prapory. ОСНАЗ - ОСобого НАЗначения - plnění úkolů radiotechnické rozvědky.

6.gta se od 1. října 1944 skládala:

9. gardový mechanizovaný sbor
5. gardový tankový sbor
6. samohybné dělostřelecké brigády (od 30.09.1944 jako 51. gardová samochodná dělostřelecká brigáda)
208-I samohybné dělostřelecké brigády
202. lehká dělostřelecká brigáda
22. motorizovaná inženýrská brigáda
387-D (207. gardový) letecký pluk
76. (4. gardový) spojovací pluk
49. gardový tankový pluk
364. Samohybný dělostřelecký pluk
57. minometný pluk

Velení armády:

Velitel armády: generálporučík Andrej Grigorijevič Kravčenko (od 12.9.1944 do konce války)
Člen vojenské rady : generálmajor Tumanjan Guy Lazarevič (09.12.1944 s konce války)
Náčelník štábu: generálmajor Zajev Dimitrij Ivanovič (od 09.12.1944 do 18.10.1944)
generálporučík Stromberg Albert Ivanovič. (od 18.10.1944 do konce války)
Vedoucí politického oddělení : Plukovník, generálmajor Filjaškin Kirill Ivanovič (od 12.09.1944 do 09.03.1945)
Náčelník operativního oddělení: Plukovník M. Radzikjevič
Náčelník zpravodajského oddělení: Plukovník JM Skrynnikov.
Velitelé dělostřelectva: generálmajor dělostřelectva Ivan Fedorovič Gusev
Náčelník inženýrských vojsk: plukovník P. I. Fadějev (44 - 09.45)
Náčelník pro opravy a dodávky techniky: plukovník, generálmajor Grigorij Lukjanovič Bajšev

Armáda se účastnila těchto operací Velké vlastenecké války:

Debrecínské ofenzívy (10.6.1944 - 28.10.1944)
Budapešťské operace (29.10.1944 - 13.02.1945)
Vídeňské operace (16.03.1945 - 15.04.1945)
Pražská operace (06.05.1945 - 11.05.1945)
Manchurianské operace (09.08.1945 - 02.09.1945)
Mukden Khingan operace (09.08.1945 - 02.09.1945)

Detailněji:

V říjnu 1944 armáda zúčastnila útoku na maďarský Debrecín (6 - 28. října). V listopadu byla v zálohách - rezervách frontu.
V prosinci 1944 až lednu 1945 se armáda zúčastnila bojů o Budapešť
Na konci ledna 1945 byla armáda v rezervách a 17. března byla převedena pod velení 3. ukrajinského frontu a v jeho složení se podílí na vedení Vídeňské operace. Během Vídeňské operace spolupracovali s 4. a 9. gardovou armádou 3. ukrajinského frontu a 46. armádou z 2. ukrajinského frontu a po těžkých bojích osvobodili Vídeň.
17.dubna 1945 byla armáda převelena k 2. ukrajinského frontu, který bojoval v Brněnské operaci.
Účast v bojích na sovětsko-německé frontě armáda dokončila v Praze 6 - 11. května 1945, kdy 9.května osvobodila Prahu.
V létě 1945 byla armáda přemístěna do Mongolské lidové republiky a je zařazena k Zabajkalskému frontu. Ve válce s Japonskem byla do 6. GTA zahrnuta také 5. gardová tanková, 9. a 7. mechanizovaný sbor, 36. a 57. motorizovaná střelecká divize, 202. lehká dělostřelecká brigáda a další jednotky a formace.
Během sovětsko-japonské války se 6.gta podílela na Čiano -Mukdenské operaci. Postupovala v první vlně v Čchang-čchun a do konce třetího dne operace 11. srpna překonala Hingganský hřeben a dosáhla Manchurianské pláně v oblasti Loubet.
Ze dne 12. srpna 6. gta zahájila velkou ofenzívu v oblasi Mukden (Shenyang), jako součást sil v Čchang-čchun. Rychlý postup útvarů a jednotek k nejdůležitějším oblastem Mandžuska výrazně přispěl k rychlé kapitulaci Kwantungské armády.

Po válce byla 6.gta součástí Zabajkalského vojenského okruhu a byla přejmenována na 6. mechanizovanou armádu.